Bläddra

Natur och Kulturs musikhistoria

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här

Natur och Kulturs musikhistoria

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här
Det har länge saknats en grundläggande kursbok i musikhistoria på svenska. Svenska studenter på den musikvetenskapliga institutionerna, musikhögskolorna och folkhögskolornas musik- och musikerlinjer har i över 30 år haft Donald Grouts bok A history of western music som enda alternativ.

Natur och Kulturs Musikhistoria kommer att ersätta Grout för ett tusental studenter varje år. Det blir praktiskt taget den enda bok de behöver för grundkurs A+B, dvs två terminers heltidsstudier. Genom sin överskådlighet och detaljrikedom är boken samtidigt en utmärkt uppslagsbok för varje skivlyssnare och konsertbesökare.

Natur och Kulturs Musikhistoria är översatt från danskan. Den danska originaltexten är skriven av en redaktionsgrupp med musikvetare. Författarna representerar var och en för sig den senaste forskningen och kunskapen om musikhistoriens olika epoker, från antiken till vår egen samtid.

Den svenska utgåvan är översatt och redigerad av Erik Kjellberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Kjellberg, som själv är expert på jazz- och populärmusik, har kraftigt utökat och omarbetat kapitlen om sina specialområden. Dessutom har han anpassat originaltexten för svenska förhållanden. Det regionalt danska har fått lämna plats för en bredare presentation av det svenska.

Boken är rikt illustrerad i svart/vitt. Texten är naturligtvis också illustrerad med hundratals tydliga och förklarande notexempel. Den svenska utgåvan är även försedd med ett utförligt och nyskrivet termlexikon, litteraturlistor och register.


Erik Kjellberg (red) född 1939, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hans avhandling handlade om "Kungliga musiker i Sverige under stormaktstiden". Kjellberg har även varit verksam vid Svenskt Visarkiv, Sveriges Radio och Rikskonserter. Han har skrivit flera böcker om jazzmusik och är medförfattare i Sohlmans musiklexikon.