Bläddra

Naturaliesamlandet i historien

Kategorier: Artefakter och byggnader i konsten Konst Konst: teman och motiv
Köp här

Naturaliesamlandet i historien

Kategorier: Artefakter och byggnader i konsten Konst Konst: teman och motiv
Köp här

Naturaliesamlandets historia bero r ma nga delar av va rt fo rflutna. Fasci­nationen fo r naturen var minst lika viktig fo r synen pa ma nniskan som fo r vetenskapen. Ett talande exempel a r den Timmska naturaliesamlingen pa Engelsbergs bruk, skapad av brukspatron Gabriel Casper Timm och hans son Paul August under 1800-­talet.

Livet igenom a gnade de en stor del av sin lediga tid a t att samla va xter, insekter, mineraler och annat ur naturens skattkammare. En del kom fra n hemtrakterna i Va stmanland, annat var insamlat runtom i Skandinavien. Far och son stod i ta t kontakt med samlare och vetenskapsma n och byggde samtidigt upp ett bibliotek da r naturvetenskapliga titlar samsades med bo cker om andlighet och tro. Ytterst handlade naturaliesamlandet om ett slags fo rundran o ver skapelsen.

Med Naturaliesamlandet i historien placeras den Timmska naturalie­samlingen i ett sto rre sammanhang och fa r sa llskap av andra samlare, ta nkare och vetenskapsma n under 1700­- och 1800-­talen. I boken tecknas bilden av hur samlandets ide va rld har utvecklats och fortsa tter att pa verka oss a nda in i va r egen tid.

Boken inga r i serien Perspektiv fra n va rldsarvet Engelsbergs bruk.