Bläddra

Neuros och psykos. Småskrifter

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Neuros och psykos. Småskrifter

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band VII

I det sjunde bandet av Freuds samlade skrifter presenteras några centrala essäer om neuros och psykos, liksom om ångest och svartsjuka. Ett återkommande tema i texterna är de omedvetna fantasierna, ett område som stått i centrum för mycket av den moderna psykoanalysen. Två artiklar tar upp frågan om psykoanalysens inställning till det ockulta fenomenet telepati. I Freuds marginaler flödar kreativiteten och uppslagsrikedomen!

I denna bok ingår även en artikel Freud en gång skrev för ett uppslagsverk ingår, där han lanserar sin berömda tredelade definition av psykoanalysen: Psykoanalys är namnet på 1) ett tillvägagångssätt att undersöka själsliga förlopp som annars knappast är åtkomliga; 2) en på denna undersökning grundad behandlingsmetod för neurotiska störningar; 3) en rad på sådant sätt vunna psykologiska insikter, vilka så småningom växer samman till en ny vetenskaplig disciplin.

Översättning Eva Backelin