Bläddra

Nils Kölare Tre decennier

Köp här

Nils Kölare Tre decennier

Köp här
”Nils Kölare har i sina bilder just renessansmänniskans känsla för linjernas geometri, musikalitet och lek. Det är vad som uppstår i mötet mellan former och vägval som intresserar honom. Det är ett slags kammarmusikaliskt måleri där stämmor och röstlägen lägger sig intill varandra och flätas samman. Formerna tycks vara upptagna av ständiga samtal.” Niklas Rådström