Bläddra

NJA II. Årsbok 2004 : Tidskrift för lagstiftning m.m.

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

NJA II. Årsbok 2004 : Tidskrift för lagstiftning m.m.

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Central lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten behandlas utförligt, men även andra viktiga lagar tas upp. Motiven är sammanställda under resp. paragraf i lagen.

Abonnera på NJA II - årsbok