Bläddra

Nonviolent Communication ett språk för livet

Köp här

Nonviolent Communication ett språk för livet

Köp här
En enkel och användbar bok om kommunikation, som visar dig hur du kan skapa relationer som bygger på medkänsla med familj, vänner och på arbetet. Boken presenterar ett förhållningssätt som möjliggör att allas behov kan tillgodoses även i konflikter: den innehåller många exempel, dialoger och övningar hur du kan få en mer fungerande kommunikation och konflikthantering i ditt liv. NVC