Bläddra

Nordens fåglar

Köp här

Nordens fåglar

Köp här

Standardverket för alla fågelintresserade som vill ha en fälthandbok men samtidigt veta mer om de enskilda arternas biologi.

I Nordens fåglar presenteras de drygt 300 arter som vi har en reell möjlighet att stöta på i Sverige och våra grannländer. Boken skiljer sig från andra fälthandböcker på marknaden genom att den koncentrerar sig på de arter som normalt ingår i vår fågelfauna och får utrymme över till utförliga beskrivningar av varje arts uppträdande, flyttning, häckningsbiologi och föda.
I denna den fjärde upplagan är alla planscher nya, tecknade av Jens Frimer Andersen och Bjarne Bertel. Många av fotografierna har bytts ut och utbredningskartorna har uppdaterats. Ny information om arternas uppträdande liksom nya rön om flyttning och häckningsbiologi har tillkommit och den unika uppgiften om hur gamla olika arter kan bli har uppdaterats med ledning av den senaste kunskapen runt om i Europa.
Den nya utgåvan täcker till skillnad från de tidigare även Island och Svalbard, vilket innebär att en del nya arter presenteras.

  • Utförliga artbeskrivningar som bland annat behandlar fåglarnas utseende, uppträdande, läte, flyttning, övervintring, fortplantning och högst kända ålder.
  • Över 800 färgteckningar som jämför och poängterar fåglarnas olika kännetecken.
  • 277 utbredningskartor som visar de senaste uppgifterna om var fåglarna häckar och övervintrar.