Bläddra

Nordisk skolatlas

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Nordisk skolatlas

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Klassikern bland svenska kartböcker och för många standardverket när det gäller kartor för skolbruk!

Läs mer
Kartorna i Nordisk skolatlas erbjuder:
- åskådlig reliefteckning
- ett allsidigt urval av namnformer
- uniforma kartor över politisk indelning och folkmängd
- klimat och vegetationsområden
- organisk och oorganisk produktion för varje världsdel
- världsöversikter på 16 sidor
- världsdelskartor
- överskådliga uppslag med lättlästa namn
- Nordenkartor 20 sidor
- namnregister med 8000 namn