Bläddra

Norrlandsleden III : Norrlandskusten under medeltiden – det maritima kulturlandskapet

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Norrlandsleden III : Norrlandskusten under medeltiden – det maritima kulturlandskapet

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Författaren sätter här punkt för sitt projekt "Norrlandsleden" som inleddes 1975 med inventeringen av kustområdet Haparanda till Norrtälje och som avslutades 1982. Denna del av berket behandlar alltså medeltiden med utflykter till följande århundranden. Samtidigt är föreliggande del en sammanfattning av och kommentar till hela verket. Norrlandsleden I-II, utkomna 1987-89. Boken innehåller slutsatser, tankar och idéer under fyrtio år som kan vidareutvecklas både lokalt i området och utanför detta. Begreppet "det maritima kulturlandskapet" som ursprungligen lanserades under projektet, visar på bredden i perspektivet. Ovanlig är också vinklingen mot "det kognitiva landskapet", hur det upplevdes av de maritima yrkesutövarna, hur man uppfattade motsättningen mellan hav och land och landskapets myter. Medeltid är en period med mycket begränsad tillgång på historiska, berättande källor. Arkeologin kan ge viktiga upplysningar men strandar vid de materiella spåren. Därför ges framställningen färg och liv också genom de källor som tillhör de första århundradena efter medeltidens egentliga slut. Den bör genom sin form vara tillgänglig för alla intresserade av äldre maritim kultur i Norden och inte minst av Norrland under medeltiden.