Bläddra

Nya nordiska operahus

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst
Köp här

Nya nordiska operahus

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst
Köp här
Nya nordiska operahus presenterar främst de fyra operahus som tillkommit i Norden under de två senaste decennierna i Helsingfors, Göteborg, Köpenhamn och Oslo.

Skriften innehåller även artiklar om Stockholms lyriska scener, om operalivet utanför de stora metropolerna samt framtida projektplaner föranledda av det tilltagande operaintresset och om teaterbyggnadens roll i stadsbilden skrivna av initierade bedömare.