Bläddra

Nytt juridiskt arkiv Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen 2021

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden

Nytt juridiskt arkiv Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen 2021

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden

I NJA avd. I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.