Bläddra

Nytt juridiskt arkiv Avd. 2, Tidskrift för lagstiftning m.m. 2018

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Nytt juridiskt arkiv Avd. 2, Tidskrift för lagstiftning m.m. 2018

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här
I NJA II publiceras förarbeten till lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten. Varje årgång redovisar förarbeten till ett urval av kalenderårets lagar. Förarbeten till central lagstiftning behandlas utförligt av utgivaren justitierådet Lars Dahllöf. Även förarbeten till andra viktiga lagar tas upp i notiser.