Bläddra

Och allt blev nytt : en sonettkrans

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Narrative theme: Love & relationships Poesi Skönlitterära teman Skönlitteratur
Köp här

Och allt blev nytt : en sonettkrans

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Narrative theme: Love & relationships Poesi Skönlitterära teman Skönlitteratur
Köp här
"Hemligheten är att bara våga,
för kärleksvågor går i ebb och flod,
man måste kunna se och ge och fråga
– att älska ärligt kräver tålamod."

Kärlekens versmått är sonetten, och i denna eleganta samling, eller krans, uttrycker Kristina Sjögren, med både humor och djup insikt, något om konsten att älska.

Boken är vackert formgiven med bilder som skänker en extra, stundom gåtfull, dimension.

En sonett består av fjorton rader med intrikat rimflätning och strikta regler gällande takt och meter. En sonettkrans, som består av femton sonetter, där den sista raden i föregående sonett utgör första raden i nästa, är mycket komplicerad att konstruera. Den femtonde sonettens fjorton rader utgörs av första raden i var och en av de fjorton tidigare sonetterna. Denna femtonde så kallade mästarsonett ska dessutom sammanfatta diktsvitens tema.

Kristina Sjögren har bland annat skrivit den hyllade romanen Kvinnokungen, om drottning Christina. Hon har i många år haft som hobby att skriva bunden vers som avkoppling från romanskrivandet, och detta har nu utmynnat i en sonettkrans.

Boel Werner är författare, illustratör och konstnär. Hon har specialiserat sig på att köpa upp övergivna fotografier på auktioner och använda dessa i sin konst. Sådana fotografier har hon använt när hon har formgett den här vackra boken.