Bläddra

Ogräs – känn igen och ta bort

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård

Ogräs – känn igen och ta bort

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Här presenteras våra vanligaste ogräs i detaljrika, vackra teckningar och faktafyllda texter. En informativ guide som beskriver hur man ska tackla objudna gäster i rabatten. Ett 50-tal ogräs avslöjas från de första bladen till färdig planta och dess spridningssätt. Dessutom utvalda ekologiska bekämpningsmetoder.

Ogräsen presenteras med en art per uppslag. De botaniska planscherna visar i färg artenas olika stadier: Plantan med hjärtblad och de första örtbladen. Fullt utvecklad växt med blad, blommor och rotsystem samt detaljbilder av blomställning, blomma, frökapslar och frön. I text beskrivs hur ogräset sprider sig och var det växer samt den bästa bekämpningsmetoden.
I kapitlet om bekämpning beskrivs såväl vedertagna som nyare metoder. Tydliga illustrationer visar steg för steg hur man går tillväga. Boken tar upp förebyggande åtgärder som skuggning, avskärmning, tidig rensning och bortklippning av fröställningar. Men också mekanisk bekämpning med olika redskap. Marktäckning med olika material. Termisk bekämpning med flamning, hetvatten, ånga samt kemisk bekämpning, med stor hänsyn tagen till miljön.
Avslutningsvis lär boken ut hur vi kan känna igen ogräsets spridningssätt:
· Alla förökar sig genom fröspridning
· Vissa sprider sig dessutom med rotslående revor, underjordiska utlöpare eller rötter från jordstammen.
· Några blir fler genom sönderhackade rötter.
Text, bilder och urval har faktagranskats av Yngve Eliasson, f.d. lektor i biologi vid Göteborgs Universitet.