Bläddra

Ojämlikhetens anatomi

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Ojämlikhetens anatomi

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
" en bok som inte bara är briljant och relevant, utan som också spetsar till och fördjupar den pågående valrörelsen." (DN, Stefan Jonsson) Varje mänskligt samhälle utvecklar ojämlikhet. Politiken kan dock förmå samhället att röra sig mot jämlikhet. Men vilken politik? Kring de tre frågorna bygger Per Molander sin essä som siktar på själva grundfrågan i den svenska politiken: vad kan man göra åt verkligheten? Per Molander konstaterar att djupt liggande egenskaper hos människan tenderar till att skapa ojämlikhet i alla kända samhällen i historien. Men lika viktigt är att politiken kan användas för att motverka människans natur. Hur mycket, är en fråga om civilisation eller, om man så vill, anständighet. Men inte all politik. Vad säger konservatismen, liberalismen och socialismen om ojämlikheten? Ojämlikhetens anatomi är en skarp plädering för politikens möjligheter i ett land med växande klyftor. Det känns som om jag har skakat häftigt och länge på vårens mest omtalade bok, Thomas Pikettys Capital in the 21:th Century (Kapitalismen i det tjugonde århundradet), och ur den faller kärnan: Molanders tunna lilla bok! Göran Greider, Aftonbladet Per Molander är en av Sveriges mest erfarna analytiker av frågor som rör politisk administration. Han var hjärnan bakom den nya svenska budgetprocessen och har sen arbetat åt bl a Världsbanken och OECD. Han var huvudsekreterare i katastrofkommissionen om tsunamin 2005 och har tidigare också skrivit ett flertal böcker om politik och filosofi.