Bläddra

Om kriget kommer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Om kriget kommer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Under det kalla krigets årtionden levde mänskligheten med hotet om det totala kärnvapenkriget. I Sverige byggdes ett totalförsvar upp för att möta detta hot. Medan den militära delen av totalförsvaret varit föremål för åtskilliga studier har civilförsvaret nästan inte uppmärksammats alls. I den här boken kommer därför civilförsvaret att stå i centrum. Med Stockholmsregionen som utgångspunkt berättas om den detaljerade planeringen och de omfattande förberedelser som gjordes redan i fredstid för att skydda befolkningen. Stockholmsområdet hade en särskild tyngd i försvarsplaneringen. Det var landets folkrikaste men här fanns också rikets centrala ledning. Här kunde man räkna med att en angripare skulle använda kärnvapen i stor omfattning. Vi får här följa planeringen under 1960-talet när närmare en miljon människor skulle evakueras till mera glesbefolkade områden i Mellansverige. Men vi går också på en guidad tur i Stockholms undre värld och besöker befolkningsskyddsrum och ledningscentraler under staden. Boken bygger till stor del på hemligstämplat material ur Länsstyrelsens arkiv som vi fått tillgång till för denna bok.