Bläddra

Om Smålands natural historia

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Om Smålands natural historia

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Insprängd i en bok från 1770 (Historisk Beskriftning om Småland) finns en originaltext av Carl von Linne med titeln Om Smålands Natural Historia (Soulsby 1057). Här presenterar Linne sin hembygds flora och fauna. Denna text lyfts nu fram ur glömskan och illustreras med tjugotvå trägravyrer av en annan Smålands son: den nu nittioårige Sven Ljungberg. Inledning av Linnéspecialisten Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria i Lund. Finna även i en bibliofilutgåva med en signerad trävgravyr av Sven Ljungberg som föreställer Linné och linnean i en småländsk skog.