Bläddra

Om tolerans

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Om tolerans

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kan ett månkulturellt samhälle fungera? Och hur skapar man ett system som befrämjar dem tolerans mellan etniska, kulturella och religiösa grupper, som är nödvändig för att hålla ett sådant samhälle samman? Dessa frågor står i centrum i Michael Walzers nya essä. En tänkvärd, resonerande och pedagogisk text av en av vår tids mest intressanta politiska filosofer.
Walzer skriver at det inte finns enbart en modell för toleransen i ett samhälle, utan flera. Tolerans är ingen filosofisk abstraktion utan en praktisk vardagsverklighet, och den är möjlig. Hans texter inger hopp.

Michael Walzer är professor vid Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA.

Michael Walzer finns tidigare på svanska med "Pluralism och rättvisa" (Daidalos 1992) och "Argument från vänster" (Atlas 1997).