Bläddra

Operation Svarta Björn

Kategorier: Äventyrsromaner Krigsromaner Skönlitteratur
Utgått

Operation Svarta Björn

Kategorier: Äventyrsromaner Krigsromaner Skönlitteratur
Utgått

- Roten Urban 3942, omedelbar start mot öster! Det var jaktledaren (JAL) sompå midsommardagens morgon den 20 juni 1992 klockan 04:03, gav startordern till den rote JA 37 som stod i högsta beredskap i norra änden av banan på Kallax flygplats utanför Luleå. Adrenalinet pumpade. Kapten Ingvar ”Lunkan” Lundkvist kunde tydligt känna sina hjärtslag. Flygplanet rusade fram på ostlig kurs över Bottenviken i drygt 1000 kilometer i timmen på 500meters höjd. Han var den första som via sin radar fick kontakt med de fientliga flygplanen. Lunkan rapporterade kontakten direkt till de övriga i förbandet. Detta hade de övat många gånger. Nu var det på riktigt. Sovjetunionen hade inlett anfallet mot Finland och Sverige.

- F­ramåt! Klockan 13:00 den 25 juni gav generallöjtnant Jakubov, chef för 6.armén, ordern tillde divisioner som under det senaste dygnet, längs Torne-, Muonio- och Könkämä älvar, avlöst de förband som anfallit genom Finland. Jakubov var nu på uppehållsplats vid bron över Pentäsjoki i Neistenkangas och följde chefen för 54.mekaniserade divisionen, generalmajor Fuzjenko, när hans förband framryckteur brohuvudet vid Pello. Fuzjenkovs uppgift var att senast den 29 juni klockan 12:00 ha tagit Hakkas och Dokkas och därefter vara beredd att förenas med 108.fallskärmsregementet som två dygn tidigare luftlandsatts i Gällivare. 


_______

Krigsromanen Operation Svarta Björn bygger på att kuppförsöket som gjordes i Moskva i mitten av augusti 1991, den så kallade Augustikuppen, lyckades. Kuppmakarna var revanschistiska efter Berlinmurens fall och det omfattande tillbakadragandet av sovjetiska styrkor från Centraleuropa. De ville återta kontrollen över det sönderfallande Sovjetunionen som Gorbatjovs politik i deras ögon lett till. Romanen skildrar realistiskt de omfattande svenska försvarsförberedelserna, beredskaps- och mobiliseringssystemet samt på vilket sätt striderna avsågs föras, framför allt i norra Sverige i händelse av krig med Sovjetunionen, vid den aktuella tiden.