Bläddra

Ord & Äventyr läsebok 3A, Den gåtfulla tavlan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Ord & Äventyr läsebok 3A, Den gåtfulla tavlan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Dags för ett nytt äventyr!

Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

I Ord & Äventyr för årskurs 3 ingår:
• Läsebok i två olika nivåer.
• Arbetsbok med varierade språk-, läs- och skrivövningar på olika nivåer.
• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

I Den gåtfulla tavlan tillbringar vännerna Dima och Ville lovet hos Villes morfar. De får bo i gästrummet där det hänger en tavla med en pojke.  Villes morfar berättar om ett mysterium kring den hundra år gamla tavlan. På natten drömmer Dima och Ville att pojken på tavlan ber dem om hjälp. Hur ska de kunna hjälpa honom och med vad? De beger sig till den gamla skolan för att ta reda på mer. Där hörs underliga ljud. Stämmer det som deras nya vänner berättar, att det spökar där? 
 
Läseboken för åk 3, Den gåtfulla tavlan är ett spännande och vardagsnära äventyr tillsammans med vännerna Dima och Ville. Den finns i två nivåer för att kunna möta varje elev och individualisera elevers olika avkodningsnivå. De två nivåerna innehåller samma berättelse och sidindelning men textmängd och svårighetsgrad skiljer dem åt.

Ord & Äventyr Läsebok 3A har minst text och enklare meningsbyggnad. Här får eleverna även möta beskrivande, instruerande och förklarande text, brev, inbjudan och ett tal. Boken har ett starkt bildstöd.

Ord & Äventyr i korthet:
• En gemensam äventyrlig varm berättelse i två nivåer som väcker lust till läsning
• Uppgifter på flera nivåer utifrån språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen 
• Lärarstöd med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamt och enskilt läsande och skrivande samt strukturerade samtal
• Stöd och inspiration kring hur du kan individanpassa och arbeta med kooperativt lärande
• Lättanvänd digital färdighetsträning för eleverna