Bläddra

Ordlista över 1700-talsjamskan

Köp här

Ordlista över 1700-talsjamskan

Köp här
Ordlista över 1700-talsjamskan av Bo Oskarsson. Den innehåller drygt 8000 ord från ett tiotal handskrivna ordlistor från 1700-talet, varav flera inte har publicerats tidigare.