Bläddra

Örträskfinnarna och Maria Mattsdotter

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Örträskfinnarna och Maria Mattsdotter

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Boken berör slutet av 1600-talet och större delen av 1700-talet, en epok då Sverige och Finland utgjorde ett land, och allsmäktiga härskare styrde utvecklingen. Det är en dokumentär berättelse som speglar de människoöden och förhållanden som rådde under denna tid, då man från statsmaktens sida febrilt sökte medel att finansiera de ständigt pågående krigen med. Man kalkylerade med jorden och marken som kunde ge skatteinkomster om den uppodlades, och med mineraler som kunde finnas i detta stora område som då kallades Lappmarken. Berättelsen handlar om de första nybyggarna, män och kvinnor, som antog utmaningen att bosätta sig i Lycksele lappmark och om hur byar grundlades i samernas jakt-, fiske-, och renbetesland.