Bläddra

Ostädade väckelser : modernitetens förtrupper

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Ostädade väckelser : modernitetens förtrupper

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Berättelsen om hur det moderna Sverige växte fram har länge varit förenklad. Övergången från ett förmodernt, patriarkalt samhälle till ett modernt och demokratiskt beskrivs gärna som medelklassens och centralmaktens förtjänst. Men något som ofta har utelämnats är de religiösa väckelsernas bidrag särskilt de extatiska och mer provocerande rörelserna.  

I denna antologi ger fjorton nordiska teologer, kyrkohistoriker, historiker och idéhistoriker exempel på hur gränsöverskridande väckelser har bidragit till den svenska moderniseringsprocessen. Här möter vi kvinnliga frälsningsofficerare, trosvissa missionärer, kyrkolojala hoofianer, entreprenöriella baptister, självreflekterande herrnhutare, extatiska pingstvänner och visionära Nås-bönder på väg till Jerusalem. Vi får bekanta oss med en rad andliga rörelser som utmanade de gamla samhällsformerna och banade väg för nya sätt att leva och ta sig an tidens frågor.  

Ostädade väckelser breddar och fördjupar förståelsen av den svenska historien och vårt moderna samhälle.

Medverkande författare: Urban Claesson · Sune Fahlgren · Stina Fallberg Sundmark · Joel Halldorf · Anton Jansson · Anders Jarlert · Mats Larsson· Arne Rasmusson · Fredrik Santell · Erik Sidenvall · Aud V. Tønnessen · Per von Wachenfeldt · Cecilia Wejryd  · Martin Åberg