Bläddra

Outlaw platoon : 16 månader av brutala strider, bakhåll och brödraskap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Sanna berättelser Sanna berättelser: krig

Outlaw platoon : 16 månader av brutala strider, bakhåll och brödraskap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Sanna berättelser Sanna berättelser: krig

Tjugofyra år gammal blev Sean Parnell utsedd till chef för en 40 man stark skyttepluton ur amerikanska 10. bergsdivisionen som tog sig smeknamnet Outlaws. Deras uppdrag var att hejda och bekämpa afghanska talibanstyrkor som intagit en dal i bergskedjan Hindukush från sin bas i Pakistan. Parnell trodde att de skulle möta en odisciplinerad skara upprorsmän tills i maj 2006 då plutonen råkade ut för ett våldsamt och skickligt genomfört bakhåll. Det stod klart för Parnell och hans män att deras motståndare var det mest väldrillade och professionella lätta infanteri som amerikanska soldater mött sedan andra världskriget.

Under sin tjänstgöring i Afghanistan blev plutonen Parnells familj. Dessa män fick betala ett högt pris för sitt krigsdeltagande. En del av soldaterna kom aldrig hem igen, men för de som klarade sig var det kamratskapet och förtroendet de kände för varandra som höll dem vid liv.