Bläddra

Övergångar – Erla S. Haraldsdóttir

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer Utställningskataloger och konstsamlingar
Köp här

Övergångar – Erla S. Haraldsdóttir

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer Utställningskataloger och konstsamlingar
Köp här

Katalogen Övergångar utkommer i samband med Erla S. Haraldsdóttirs soloutställning i Lunds domkyrkas krypta, 20 mars 20 april 2021. Boken innehåller reproduktioner och detaljåtergivningar av den isländska konstnärens senaste teckningar, målningar och mosaiker, från ett arbete som påbörjades 2020: Med utgångspunkt i påskhögtidens symbolik använder Erla S. Haraldsdóttir föreställande oljemåleri för att upprätta lekfulla och högst personliga tolkningar som visar 2000-talets bildspråk kring Kristi död och uppståndelse. Målningarna är på en och samma gång öppna och mångtydiga. Hennes konstnärliga praktik citerar ett brett kulturspektrum, däribland västerlandets konsthistoriska kanon, tidigmoderna konstnärer från den isländska landsbygden, Ndebelefolkets väggmålningar från Sydafrika, Benin-bronserna, den egna släktens fotografier och medeltida illuminerade handskrifter. Alla dessa källor ordnas enligt en ibland hemlig logik, styrd av uppgifter som konstnären genomför med en metod för konstnärligt skapande som hämtats från den franska litterära rörelsen OULIPO, där man utgår från regler och begränsningar. Hennes skickligt utförda målningar i större format skapar tablåer vilka inbjuder betraktarna att reflektera över möjliga världar som genomsyras av symbolik, minne, landskap, interiörer och släktrelationer.

Transformations is an exhibition catalogue published on the occasion of Erla S. Haraldsdóttir s solo exhibition at the Crypt of Lund Cathedral, March 20 April 20, 2021. The book features reproductions and details of the Icelandic artist s recent paintings, drawings, and mosaics, from a project that she began in 2020: Taking the symbolism that surrounds the holiday of Easter as a departure point, Erla S. Haraldsdóttir utilizes figurative oil painting to construct playful and highly personal interpretations that present 21st century imagery of the death and resurrection of Christ. Paintings that remain open-ended and ambiguous at the same time. Her art practice cites heavily from a broad range of cultural production, including the Western canon of art history, regional early modern painters from Iceland, South African murals of the Ndebele people, the Benin Bronzes, personal family photographs, and medieval illuminated manuscripts. These varied sources are then arranged according to an at times secret logic driven by tasks that the artist will execute in a method of creating art based on rules and restrictions, structures adopted from the French literary movement OULIPO. Her skilful large format paintings create tableaux that invite viewers to consider possible worlds infused with symbolism, memory, landscape, interiors and kinship.