Bläddra

Överväganden : meditationer från helige Petrus av Alcantara för veckans alla dagar

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

Överväganden : meditationer från helige Petrus av Alcantara för veckans alla dagar

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här
"Överväganden" är översättning ur första delen av "en gyllene avhandling om andlig bön" - en sammanställning meditativa betraktelser rörande Kyrkans trossatser och Kristi lidande - utsänt från spanska helgonet Petrus av Alcantara (1499-1562) . Texterna skulle vara effektivt vägledande hjälp till andakt, i första hand för nybörjare och lekmän. Den var avsedd att brukas dagligen under en längre period. Meditationerna finns i två skilda serier, så att man kan välja temat och antingen läsa en eller två texter per dag. Den första serien handlar om grundläggande dogmer ur trosbekännelsen (synd, död, himmel, helvete). Den andra om Kristi passionshistoria (från skärtorsdagen till det stora påskmysteriet med hänvisning ända fram till uppståndelsen). Syftet var att stärka läsarens inre förankring i troslivets bärande sanning. Boken blev översatt till alla stora språk i Europa.