Bläddra

På egen risk

Köp här

På egen risk

Köp här
<b>En handbok om informationssäkerhet</b><br>God informationssäkerhet är en investering och en billig försäkring för allaföretag, oavsett storlek och verksamhet. Genom att utgå från verksamhetens
behov av skyddsnivå kan ert informationssäkerhetsarbete ständigt förbättras.<br><br>
Utgångspunkten för allt informationssäkerhetsarbete skall vara verksamhetens
behov av säkerhetsskydd för troliga och oönskade framtida händelser.
Informationssäkerhet utgör på så sätt en del av företagets totala
riskhantering och en framgångsfaktor för varje företag. <br><br>
Boken ger dig svar på viktiga frågor som<br>
- hur du räknar om en säkerhetsinvestering är lönsam<br>
- om statistik på inträffade incidenter kan ge vägledning till tänkta
säkerhetslösningar<br>
- vilka tre länkar som ingår i informationskedjan<br>
- om det går det att målsätta informationssäkerhetsarbetet<br>
- när informationssäkerhetsarbetet stödjer verksamhetens krav på säkerhet<br><br>
Författaren Agneta Syrén är jur.kand, fil.kand i kriminologi. Hon har många
års erfarenhet av implementering av informationssäkerhet på företag och i
organisationer. Denna handbok är tänkt att fungera som en vägledning för
företag som vill arbeta konstruktivt med informationssäkerheten på det egna
bolaget.