Bläddra

På Fredens Slagfält

Kategorier: Fredsbevarande operationer Krig och försvar Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

På Fredens Slagfält

Kategorier: Fredsbevarande operationer Krig och försvar Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I boken På Fredens Slagfält uppehåller sig Bror Richard Svärd vid flera av sina många engagemang inom FN. Den mest händelserika och ingående delen återfinns i kapitlet Kongo i mitt minnes lins. Här skildras hur svensk trupp åren 1960-64 för första gången på 150 år dras in i ett fullskaligt krig – där 19 svenska FN-soldater stupar. Den svenska FN-insatsen i Kongo satte djupa mentala spår hos en del soldater. Bror belyser detta på ett ömt och varsamt sätt. Han skriver också om den totala bristen på debriefing efter soldaternas återkomst till vardagen i Sverige och den allmänt, under många års tid rådande oförståelsen för fredsuppdragets svårighet och komplexitet. Bror blev då under ett par årtionden en stark sammanhållande kraft som sekreterare i föreningen FN-veteranerna Kongo. Där bidrog han främst publicistiskt, i högsta grad till föreningens framgångar i dess strävan att ge allmänheten en balanserad bild av det svenska Kongo-engagemanget. Bror verkade under ett par år med placering i Jerusalem inom UNTSO, i rollen som ”Field Service Security Officer.” Han deltog en tid i FN:s civila polisstyrka på Cypern, likaså i expertuppdrag inom flyktingfrågor i Thailand och som valövervakare i Sydafrikas demokratiseringsprocess. Allt detta har sin plats i Brors berättelser i form av ögonblicksskildringar och dagboksanteckningar.   Intressanta personligheter och händelser alltsedan Suezkrisens dagar 1956 till idag, passerar revy i svärdsligt målande bilder – framkallade av en man med stor integritet och som varmt delar världssamfundets humanistiska värden och värderingar. Den pensionerade kriminalkommissarien vid Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen, Bror Richard Svärd, är en flitig skribent i olika publikationer, såsom Fredsbaskern och Kvällsstunden – högst sannolikt ett uttryck för den journalistiska tonårsdrömmen.