Bläddra

Pandemier : dåtid och nutid för framtid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen Infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Sjukdomar och rubbningar
Köp här

Pandemier : dåtid och nutid för framtid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen Infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Sjukdomar och rubbningar
Köp här
Denna antologi tar upp ett i vår tid mycket brännande tema om pandemier. Detta beskrivs ur flera olika perspektiv; historiskt, medicinskt, socialt, psykologiskt, samhälleligt och etiskt. Alla med sina skilda utmaningar. Pandemier har förföljt mänskligheten så långt tillbaka vi kan över-blicka. Tretton forskare från spridda vetenskapsfält inom humaniora, medicin och samhällsvetenskap medverkar i denna antologi. Som läsare får du fördjupa dig i det dramatiska som hände vid den svåra pesten i början av 1700-talet, koleran på 1800-talet och spanska sjukan vid slutet av första världskriget. I vår tid kan du bl. a. läsa om hur luktsinnet påverkas av covid-19, hur distansutbildning på gymnasierna kunde genomföras utan några som helst förberedelser och om varför Norge och Finland lyckades mycket bättre än Sverige med att bekämpa pandemin i det inledande skedet. Pandemin har medfört att ansvariga inom sjukvård och omsorg har ställts inför ibland livsav-görande beslut. Antologins sista bidrag visar hur ett medvetet etiskt beslutsfattande kan uppnås.