Bläddra

Patentrett

Kategorier: Juridik
Köp här

Patentrett

Kategorier: Juridik
Köp här
Patentrett gir en bred fremstilling av rettsreglene om patenter. Boken tar først og fremst sikte på å redegjøre for norsk rett, men fremmed rettsstoff trekkes inn på en rekke punkter, der løsningene etter norsk rett er usikre. Den behandler både reglene om patentsøknader og reglene om meddelte patenters rettsvirkninger. Dessuten har den egne kapitler om patentprosessen for domstolene, om overdragelse og lisensiering og om arbeidstakeroppfinnelser. Boken gir verdifull informasjon til dem som arbeider med patenter i praksis, som advokater, patentingeniører, i industrien eller på andre måter, og kan brukes som lærebok i patentrett. Boken er skrevet av professor dr. juris. Are Stenvik ved Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett. Han er også rettskyndig medlem av Patentstyrets klageinstans (2. avdeling). Are Stenvik har tidligere utgitt blant annet Patenters beskyttelsesomfang (2001), Oversikt over norsk varemerkerett (2. utg., revidert versjon, 2003) og Designrett (2006), de to sistnevnte sammen med professor Birger Stuevold Lassen. Han har tidligere arbeidet som advokat, med hovedvekt på patentsaker og beslektede sakstyper.