Bläddra

Patrullbåtsboken

Kategorier: Krig och försvar Militära fordon Samhälle och samhällsvetenskap Vapen och utrustning
Köp här

Patrullbåtsboken

Kategorier: Krig och försvar Militära fordon Samhälle och samhällsvetenskap Vapen och utrustning
Köp här
Patrullbåtsboken har tillkommit genom att mer än 60 personer har skrivit ned sina minnen och letat fram fotografier. Här finns bland annat de spännande historierna om Subitus, ”Torsten”, U-137, Hårsfjärdsincidenten och om diverse örlogsbus. Patrullbåtssystemet utvecklades i slutet av -70-talet, med erfarenheter från HMS Jägaren, till en serie om sexton fartyg som fördelades till fyra krigsdivisioner utmed den svenska kusten. Resultatet blev en slagkraftig och sjövärdig fartygstyp som skulle komma att utgöra en viktigt länk i invasionsförsvaret. Samtidigt ökade möjligheterna att även i fredstid fortlöpande kunna bevaka vårt territorialvatten, såväl i Östersjön som i Västerhavet. Ingen kunde då ana att dessa fartyg skulle insätta mängder med skarpa vapeninsatser för att värna vår integritet. Boken ger en detaljerad beskrivning av patrullbåtarnas utveckling och ödenoch återger besättningarnas minnen från sin tjänstgöring ombord och den verksamhet som de bedrev mellan 1971 och 2005. Boken beskriver indirekt även hur det svenska värnpliktssystemet fungerade för flottans mindre fartyg under denna tidsepok. Vi hoppas att du som tjänstgjort vid patrullbåtsförbanden kommer att känna igen dig och med hjälp av boken får återuppleva händelser med dessa fartyg. Boken är en viktig komplettering av det marinhistoriska biblioteket och ger en unik möjlighet att ta del av patrullbåtshistorierna. Späckad med nostalgi - det är bara vibrationerna under fötterna och avgasdofterna som saknas