Bläddra

Påve och kuria : ett försök till översikt över den romersk-katolska kyrkans

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro

Påve och kuria : ett försök till översikt över den romersk-katolska kyrkans

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
I denna volym, som utgör en faksimilutgåva av Jon Peter Wieselgrens licentiatavhandling från 1956, ges en på svenska språket ganska unik överblick över hur Vatikanen var och är organiserad under påve och kuria med sina kongregationer, byråer och domstolar. Även om denna världens största internationella förvaltningsorganisation, som författaren benämner den, i diverse avseenden modifierats sedan 1950-talet, är den grundläggande strukturen bevarad, varför beskrivningen i stort alltjämt äger sin giltighet och under alla omständigheter ger en värdefull presentation av hur Kyrkan styrdes under Pius XII:s tid och hur dess olika centrala institutioner vuxit fram genom århundradena.

Jon Peter Wieselgren är en inom den svenska katolicismen välkänd profil och uppskattad skribent. Han började sin bana som katolsk litteratör i Credo och Hemmet och helgedomen på 1950-talet och har sedermera hunnit med att vara redaktör för inte mindre än tre katolska publikationer, Katolsk Kyrkotidning, Katolsk Observatör och Skandinavisk Katolsk Tidskrift, där han bl.a. gjort sig känd för sina snärtiga och finurliga reflexer och reflexioner. Han har en lång bana bakom sig som svensk ämbetsman, vilken han så småningom avslutade som kansliråd vid socialdepartementet. Han var också under många år landstingspolitiker inom Stockholms läns landsting och satt under en period på 1990-talet i riksdagen. Sedan 2006 är han preses för Svenska Katolska Akademien, som under hans ledning på olika sätt strävat att befordra katolskt kulturliv i Sverige.