Bläddra

Personaljuridik

Köp här

Personaljuridik

Köp här
Detta är den tjugoandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet personaljuridik, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas både som handbok och som lärobok inom området.
I den tjugoandra upplagan, som utkommer trettio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga ändringar och tillägg avser kapitlen om anställning, diskriminering och föräldraledighet. Det handlar härvidlag främst om utvecklad rättspraxis.