Bläddra

Personligheter

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt

Personligheter

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Geraldine Hultkrantz är född i England, och tillbringade krigsåren där. Efter kriget flyttade familjen till Sydafrika där de bodde i sju år. Sedan slog de sig ner på Jersey, en av Kanalöarna i Engelska Kanalen. Vid jul 1958 träffade hon sin blivande svenske make, professor Åke Hultkrantz och de gifte sig 1960 i Stockholm. Hon kom in i den akademiska världen, i synnerhet världen kring den religionshistoriska institutionen vid Stockholms universitet. Där gavs det tillfälle att träffa några av dåtidens giganter och personligheter såsom Thor Heyerdahl, Bengt Danielsson, Mary von Rosen och många fler. Åke Hultkrantz var inkallad under kriget och eftersom han studerade för att blir fil.dr. blev han placerad i ett medicinskt förband. Alla de andra i förbandet var också teologi eller filosofistudenter som sedermera blev biskopar, präster, och lärare. Åke berättade sina erfarenheter från krigsåren som ”medicinare” för Geraldine och den historien utgör en del av boken. Återstående är ett galleri av personligheter som Geraldine lärde känna under nästan femtio års äktenskap. Det är en märklig samling av personligheter som för länge sedan har gått ur tiden men satt sin prägel på omgivningen. Hennes avsikt är inte att klandra eller nedvärdera någon, bara berätta hur hon upplevde dessa märkliga, begåvade och intressanta människor och hur de berikat henne. Illustrationer utförda av James Le Couteur.