Bläddra

Petrus Artedi Ichthyologia. Det vill säga alla verk om fiskarna.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Petrus Artedi Ichthyologia. Det vill säga alla verk om fiskarna.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Med denna utgåva föreligger Ichthyologia för första gången på svenska. Den översatta texten kompletteras med artiklar om Petrus Artedi som person och vetenskapsman i både sin samtid och inför eftervärlden liksom om Linnés roll som redaktör. Dessutom utreds bibliografiskt den litteratur som Artedi använt under sitt arbete samt ges en kortfattad presentation av de iktyologiska författare han åberopar sig på. Ett register med de nutida namnen på de i Ichthyologia behandlade fiskarterna hjälper den moderne läsaren att orientera sig i texten. Artedis nydanande verk visar med eftertryck att Linné inte var den ende svensken som på 1700-talet förmådde föra in det biologiska studiet på långsiktigt fruktbara banor.