Bläddra

Points of Contact

Kategorier: Fotografi Konst

Points of Contact

Kategorier: Fotografi Konst

I den här unika samlingen uttrycksfulla dansbilder bjuder fotografen Lasse Lychnell in till ett nära möte med dansen kontaktimprovisation som fyllde 50 år 2022. I kontaktimprovisation improviserar dansarna kring en delad kontaktpunkt. Eftersom ingen vet vilken nästa rörelse är behöver dansarna hela tiden vara närvarande och lyssna inåt samtidigt som de agerar utåt. Genom att själv bli en del av dansen lyckas Lasse Lychnell fånga dansen inifrån så som den växer fram i relationen mellan dansare, fotograf och den storslagna miljön på Arambol Beach i Goa, dit hundratals kontaktimprovisationsdansare från hela världen varje år reser för att delta i festivaler, workshops och jams.

Boken Points of Contact är även ett djupare utforskande av kontakt. Det sägs att kontakt – med oss själva, andra och planeten – är nödvändig för att skapa en hållbar värld, leda organisationer och öka vårt välmående. Ändå reflekterar vi sällan över vad kontakt egentligen innebär. Tänk om det är så att vi redan är i kontakt, men att det snarare är vår förmåga att se det som ibland brister? Inspirerad av filosofen Martin Bubers idé om ”Jag och Du” använder Lasse Lychnell här fotografi för att visuellt utforska kontakt som vår förmåga att omfamna ett annat ”jag” och samtidigt vara i genuin kontakt med vårt eget ”jag”.

Lasse Lychnell är fotograf, kontaktimprovisationsdansare samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm med fokus på ledarskap och inre utveckling.

---

This unique collection of expressive dance photographs is an invitation to an intimate meeting with contact improvisation, which celebrates its 50th anniversary in 2022. Contact improvisation is a contemporary dance form in which dancers improvise around a shared point of contact. Because the next move is never known in advance, the dancers can only mindfully experience the dance as it emerges, listening inwardly and acting outwardly simultaneously. By becoming a participant himself, Lasse Lychnell photographs the dance from the inside as it unfolds in the relationship between the dancers, the photographer, and the magnificent environment on Arambol Beach in Goa.
The book is also a visual exploration of connection. The ability to connect—with ourselves, others, and the planet—is regarded as essential for creating a sustainable world, leading organizations, and improving our well-being. Yet we seldom reflect on the nature of connection itself. What if we are already connected and simply lack the ability to notice it? Inspired by Martin Buber’s notion of “I and Thou,” this photographic research explores the nature of connection as one’s ability to embrace another “I” while being in genuine contact with one’s own “I.”
Lasse Lychnell is a photographer, contact improvisation dancer, and management researcher at the Stockholm School of Economics.