Bläddra

Praktisk professionell planering : instruktionsbok för vårdenhet för demenssjuka och andra

Köp här

Praktisk professionell planering : instruktionsbok för vårdenhet för demenssjuka och andra

Köp här
Denna bok vänder sig till enhetschefer, sjuksköterskor och personal som vill ha en utvecklande och lärande verksamhet inom omvårdnad, speciellt demensomvårdnad och omsorg. Den är ett hjälpmedel för chefer som vill förändra. Genom den planerade verksamheten blir varje medarbetare ensam ansvarig både för sin del av det utförda arbetet och en konkret, begränsad del av enheten. Förändringen innebär förbättring när var och en vet varför man är på sitt arbete.