Bläddra

Produktivitetens nya geografi : tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Produktivitetens nya geografi : tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här
Produktiviteten är ett mått på hur effektivt vi arbetar och hur relevanta våra arbetsinsatser är för andra. Det har betydelse för tillväxt och välfärd och gäller både hela samhällen och enskilda företag. Boken är en grundlig analys av svensk produktivitet efter år 2000. Skillnader mellan regioner ökar, vilket kan förklaras av en handfull faktorer. Genom att påverka dessa kan därför produktiviteten och därmed välfärden förbättras. I boken jämförs också Sveriges tre storstadsregioner. Analysen fokuserar särskilt på Skåne, som är en annorlunda storstadsregion på flera sätt. Den har inte ett enda centrum utan flera och den pågående integrationen med Köpenhamn ger unika möjligheter. Utöver utveckling på samhällsnivå beskrivs också hur företag arbetar konkret med att utveckla sin produktivitet. Boken ger en gedigen grund för fortsatt arbete i syfte att stimulera tillväxten i landets alla regioner. Pernilla Johansson är chefsekonom vid Sydsvenska Handelskammaren och i projektet, inom ramen för Produktivitetskommissionen, har hon samarbetat med andra kvalificerade ekonomer och analytiker.