Bläddra

Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Europas historia Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Köp här

Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Europas historia Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Köp här
Privata brev ger oss en möjlighet att komma människor i historien närmare. Via breven kan vi få samtida vittnens syn på och beskrivningar av historiska händelser. Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils under åren 1660-1669 ger en unik inblick i skeenden i Åbo stad, akademi och hovrätt under en spännande och dynamisk period. Samtidigt får vi lära känna privatpersonen Gyldenstolpe och därigenom hela hans familj och allt som upptog familjen vid denna tid. Här skildras problem vid akademin, ekonomiska och juridiska ärenden parallellt med dödsfall, födslar, bröllop, barnens uppfostran och utbildning. Breven utgör ett rikt källmaterial för såväl historia, personhistoria, pedagogikens och retorikens historia som för latinet underperioden. Gyldenstolpes brev är ytterligare ett vittnesbörd om periodens latinkompetens och nylatinets användning. Utgivaren Annika Ström är professor i retorik vid Södertörns högskola och docent i latin.