Bläddra

Programmering 1 med C#

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Programmering 1 med C#

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: datorteknik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Denna bok introducerar till programmeringens grunder med språket C# som bygger på allt som är bra i C, C++ och Java och lägger till en hel del nytt. Boken håller inga abstrakta lektioner utan använder exempelorienterad teoriundervisning i kombination med övningar. Dvs all teori, även de mest abstrakta begreppen åskådliggörs med fullständiga små program samt körexempel som gås igenom i detalj för att förmedla viktiga koncept inom programmering. Ännu mer material presenteras i övningarna inkl. praktiska programmeringsprojekt. Fullständiga lösningsförslag (facit) till alla övningsuppgifter finns i slutet av boken. På köpet lär du dig hur man använder Microsofts .NET-utvecklingsmiljö Visual Studio: För att kunna köra bokens programexempel ges anvisningar om hur man laddar ner, installerar och konfigurerar Visual Studio samt hur man skapar projekt i Visual Studio. Det centrala innehållet i boken följer Skolverkets kursplan GY 2011 för Programmering 1. Men precis som sin efterföljare Programmering 2 med C# innehåller boken även en hel del extra material som tas upp för att både göra lektyren roligare och befästa samt fördjupa kunskapen. NYHET! Programmering 1 med C# (285 sidor) är en förnyad och förenklad version av den mer omfattande varianten Programmering 1+ med C# (omdöpt och identisk med den gamla versionen, 376 sidor) som fortfarande kan beställas via e-mail under ISBN 9789197420471.