Bläddra

Projektledning och metoder

Köp här

Projektledning och metoder

Köp här
Projekt ledning och metoder är en praktiskt inriktad bok om projekt och projektledning. Med tydliga exempel behandlas bl.a. arbetsstruktur (WBS), osäkerhetshantering och resultatvärdemetoden. Boken bygger på författarnas erfarenheter från internationell projektledning och från arbete som assessorer för certifiering av projektledare enligt IPMAs internationella modell. Boken är unik genom att den behandlar företagsledningens styrning av projekt och projektverksamhet. <BR><BR>
Projekt och projektledning är viktiga områden för chefer och medarbetare i företag och andra organisationer. Allt fler verksamheter och uppgifter organiseras i projektform. Även duktiga organisationer kan bli ännu effektivare. Denna bok kan bidra till ökad lönsamhet genom förbättrad effektivitet och lägre projektkostnader samt nöjdare kunder genom bättre resultat och ökad leveranssäkerhet.
Målgrupp för denna bok är alla som berörs av projekt, beställare, leverantörer, projektledare och övriga medverkande både i företag och offentlig verksamhet, analytiker samt studenter vid universitet och högskolor.