Bläddra

Prosa

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

Prosa

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här


Henry Parland (1908–1930) är kanske främst känd som poet, men han skrev också prosa under hela sin tid som författare. Av allt att döma såg Parland själv prosan som en viktig del av sitt författarskap.

Prosa innehåller Henry Parlands samtliga kortare berättande texter. Läsaren får följa författarskapet från tonårens mardrömmar och stilexperiment, via moderna beskrivningar av dagenefterstämning i förbudslagstidens Helsingfors, till filmiska scener på Kaunas mörka och regniga gator.

Här återges noveller och kortprosa från 1925–1930, allt från tidigare tryckta eller tryckfärdiga texter till råa och ofullbordade utkast. Dessutom ingår biografiska anteckningar från 1929–1930, det enda dagboksmaterial av Henry Parland som finns bevarat. Till skillnad från tidigare postuma tryck utelämnas ingenting i texterna och Parlands språk återges i original.

Prosa (utg. Elisa Veit) är del två i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter och publiceras även digitalt på parland.sls.fi.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.