Bläddra

Prousts motor

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Prousts motor

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Brukade Marcel Proust gå på bio? I denna essä lyfter Sara Danius fram en Proust som hamnat i skuggan av madeleinekakan. Det är en författare som blickar framåt snara-re än bakåt, som inspireras av fotografier snarare än av impressionistiska målningar, som flyger fram längs vägarna i automobil och sedan skyndar sig att skildra den sällsamma upplevelsen i dagstidningen Le Figaro - långt innan det futuristiska manifestet var påtänkt.Tidningsartikeln innehöll fröet till På spaning efter den tid som flytt. Sara Danius visar hur Prousts roman drivs av försöket att återge hur maskinkulturen förvandlar människans upplevelse av tid och rum. Därmed öppnar hon också ett nytt perspektiv på den litterära modernismen.Sara Danius djärva och eleganta essä kommer att locka nya läsare till Proust. Och de som redan är förtrogna med Prousts stora roman kommer att läsa den med andra ögon.

Speciellt för Prousts motor har Anne-Marie Edéus översatt Prousts Le Figaro-artikel "Utflykter i automobil", som här publiceras för första gången på svenska.

Sara Danius är litteraturforskare, för närvarande verksam vid University of California i Los Angeles. Hon har skrivit en uppmärksammad avhandling, The Senses of Modernism (1998), om förhållandet mellan teknologi, perception och modernistisk estetik. Sara Danius är också verksam som kritiker i Dagens Nyheter.