Bläddra

Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 3

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här

Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 3

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här
Psalmernas väg är ett uppslagsverk med kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken 1986. Band 1, 2014 behandlar psalmerna nr 1–204, band 2, 2017 behandlar psalmerna nr 205–420 och i band 3 behandlas psalmerna nr 421–700. Därmed är samtliga psalmer i den av kyrkomötet 1986 antagna psalmboken kommenterade. I det samtidigt publicerade band 4 kommenteras därutöver text och musik i de fristående tillägg som kommit till bruk i Svenska kyrkans gudstjänster, Verbums och EFS tillägg samt Psalmer i 2000-talet. Psalmernas väg vänder sig till alla som intresserar sig för psalmboken som kulturdokument, som bruksbok i gudstjänstlivet, som utgångspunkt för hymnologiska studier och som personlig vän. Uppslagsverket bör finnas i varje församling och på varje bibliotek.