Bläddra

Psykiskt lidande hos ungdomar och vuxna

Köp här

Psykiskt lidande hos ungdomar och vuxna

Köp här
Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna är en bok som handlar om förståelse för och behandlingsinsatser för människor mer svåra psykiska lidanden. Utgångspunkten är helt igenom psykologisk. Idag kan detta synsätt vara kontroversiellt i vissa sammanhang men vi anser att det psykologiska perspektivet behöver försvaras och förstärkas i behandlingsarbete. Boken riktar sig till alla som bedriver behandlingsarbete. Självklart hoppas vi också att boken ska användas i undervisning på universitet och högskolor. Vi har bemödat oss om att vara så konkreta som möjligt.

Ingemar Strand är leg.psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi och miljöterapi. Han är medlem av kliniska utskottet i Sveriges Psykologförbunds specialistråd och har arbetat som psykolog inom Stockholms, Värmlands och Örebro län och bor nu i Örebro. Har tidigare varit verksamhetschef med inriktning bl.a. mot den psykoterapeutiska verksamheten vid psykiatrin i Örebro Läns Landsting. Arbetar idag som lärare vid psykologprogrammet vid Örebro Universitet och i privatpraktik, främst som handledare vid olika ungdomsinstitutioner och inom psykiatrin.

Leif Andersson är leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi och miljöterapi. Han arbetar sedan 20 år i egen privat praktik i Lidköping där han även bor. Leif har arbetat med individuell psykoterapi och familjeterapi. Han handleder såväl inom socialtjänst som psykiatri. Har också under många år varit handledare vid olika behandlingsinstitutioner både inom psykiatrin och socialtjänsten. Leif är engagerad i frågan om barn som far illa och att finna metoder för att bedöma och hjälpa barn i svåra livssituationer.