Bläddra

Psykologi och religion

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Psykologi och religion

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Carl Gustav Jungs inflytande kan spåras inom en rad vitt skilda områden, t. ex. inom konst, film, teater och litteratur och naturligtvis främst inom psykologin. Men jämte psykologin är sannolikt religionsforskning och teologi de områden där hans påverkan varit störst. Det är därför en stor händelse när hans viktigaste texter inom detta område nu för första gången föreligger på svenska. Psykologi och religion är en urvalsvolym som behandlar den religiösa erfarenheten och dess symboliska uttryck i olika kulturer och konfessioner. Utifrån sin syn på psyket visar Jung hur de religiösa mysterierna uttrycker människans eviga längtan efter helhet och ett större existentiellt sammanhang.

Detta är den sjätte volymen i serien Valda skrifter av C G Jung. Här ingår texter där Jung behandlar den religiösa upplevelsen som en psykisk verklighet och visar hur religionens symboler uttrycker fundamentala psykologiska förhållanden. I ett par längre texter undersöker Jung kristendomens centrala dogmer i förhållande till psykets förvandlingsprocess. Vidare diskuterar han kyrkans roll i vår tid. I volymen ingår också texter som behandlar de österländska religionerna, samt ett urval synnerligen intressanta brev där Jung personligt och ofta provokativt resonerar om de religiösa upplevelsernas betydelse och den moderna människans ensamhet inför Gud.

Översättning Lars W Freij


Den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jung (1875-1961) samarbetade i flera år med Sigmund Freud men grundade sedan den analytiska psykologin, som på väsentliga punkter skiljer sig från Freuds psykoanalys och som fått många efterföljare. Tidigare utgivna titlar i serien: Svar på Job (1993), Psykologiska typer (1993), Psykets dynamisk och struktur (1994), Arketyper och drömmar (1995) och Själen och döden (1996).