Bläddra

Psykoterapi – De sex grundläggande kompetenserna

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Psykoterapi – De sex grundläggande kompetenserna

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna bok handlar om psykoterapi. Den skiljer sig dock från många andra metod­böcker i ämnet genom att den inte utgår från en specifik inriktning, metod eller skolbildning. I stället beskrivs sex empiriskt grundade kärn­kompetenser som, oavsett inriktning, är gemensamma för det goda kliniska arbetet. Boken presenterar dessa kärnkompetenser och hur de kan utvecklas under hela den psykoterapeutiska karriären. De handlar om: • att kunna tillämpa en teoretiskt övergripande, sammanhållen förklaringsmodell för personlighetsutveckling och psykopatologi • att kunna skapa och bevara en god terapeutisk relation • att ha en modell för klinisk bedömning och konceptualisering • att genomföra själva behandlingen och att använda strategier och interventioner • att kunna avsluta och evaluera behandlingen • att vara medveten om intersektionalitet samt kulturella och etiska aspekters påverkan i psykoterapi. Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna riktar sig till blivande psyko­terapeuter under olika faser av sin utbildning i psykoterapi, blivande psykologer samt till kliniskt verksamma psykologer och psykoterapeuter. Den kan också fungera som stöd och inspiration för lärare och handledare i psykoterapi.