Bläddra

Pyttipanna-träffar : den svenska Traktörklubbens första 60 år och dess betydelse för den svenska restaurangnäringen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Pyttipanna-träffar : den svenska Traktörklubbens första 60 år och dess betydelse för den svenska restaurangnäringen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Under krigsåret 1943 bildade Tore Wretman tillsammans med Gunnar Jansson och Sigvard Edberg den svenska Traktörklubben i Tores mammas kök. Traktörklubben hade en föregångare i Traktörsocieteten, som var verksam tills skråväsendet avskaffades. Ändamålet med Traktörklubben var att skapa ett intimt och kamratligt samarbete till det urgamla traktöryrkets fromma. De tre grundarna hade lärt sig restaurangyrket den hårda vägen. Som ett sätt att höja yrkets status arbetade de för en ordentlig yrkesutbildning. Hjärtefrågorna för klubben har alltsedan dess varit nyrekrytering, utveckling och utbildning. Boken handlar om Traktörklubbens verksamhet under dess första sextio år, 19432003, och dess betydelse för svensk restaurangnäring. Medlem blir man genom en förfrågan från klubbens medlemmar. Ännu har inget tackat nej till erbjudande om medlemskap. Klubben har idag ett 90-tal medlemmar.