Bläddra

Rätten till ordet : en kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Rätten till ordet : en kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Tjugoen kvinnor, alla verksamma inom den publicistiska sfären under åren 1880-1920, figurerar i denna bok, en kollektivbiografi över skrivande kvinnor kring sekelskiftet. Samtliga ägnade sig åt litteraturbedömning i dagspress eller tidskrifter med säte i Stockholm under perioden i fråga. De tjugoen kvinnliga skribenterna är: Sophie Adlersparre, Gertrud Almqvist-Brogren, Nanna Bendixson, Anna Branting, Lotten Dahlgren, Anna Lenah Elgström, Mollie Faustman, Eva Fryxell, Klara Johanson, Ellen Key, Amanda Kerfstedt, Ellen Kleman, Vera von Kraemer, Mia Leche Löfgren, Gurli Linder, Helena Nyblom, Jacobine Ring, Anna Maria Roos, Marika Stiernstedt, Elin Wägner och Annie Åkerhielm. Boel Englund är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Lena Kåreland är litteraturvetare och professor emerita i svenska vid Uppsala universitet.