Bläddra

Rättfärdigt mord?

Köp här

Rättfärdigt mord?

Köp här
Han hade förstört en hel familj. Den ena dottern drev han in i drogbegär, den andra till ätstörning. Ingen kunde föreställa sig det otroliga utom hustrun som vågat anmäla honom. Men ingen trodde vare sig henne eller offren.

Martina, 46 år och mamma till två vuxna döttrar. lever sedan flera år under dödshot. Tillsammans med sin väninna gör hon en efterlängtad kryssningsresa till Amerika. Helt oväntat träffar hon på skeppet sin exman, som återupprepar löftet att undanröja henne för den anmälan hon gjort.

Med ständiga hot måste Martina och hennes väninna vara på sin vakt. Händelserna kommer slag i slag. Martina smider en plan som hon aldrig vågat tro kunna bli verklighet.

Hon tar saken i egna händer.

Marion Wenz, 48 år, gift, 2 barn och född i Tyskland, lever sedan ett år i Sydsverige med sin svenske man. Hon var tidigare arbetsförmedlare för långtidsarbetslösa men ägnar numera sin tid åt att skriva.